چرا ETI

خدمات

تجهیز و تعمیر

مرکز تخصصی تعمیرات و خدمات همیشه در تمام روزهای هفته با تخصص و تعهد خود آسودگی خیال را پس از خرید برایتان به ارمغان می آورد.

گارانتی قابل استعلام

گارانتی و قوانین گارانتی تمام دستگاه های کارتخوان و عابر بانک از طریق سامانه استعلام گارانتی قابل پیگیری و استعلام می باشد.