مطالب عمومی شرکت ای تی آی درباره خدمات پرداخت الکترونیک و کارتخوان سیار

در جهت ارتقای سطح معلومات کاربران اینترنتی

همراه با آموزش ها و معرفی قطعات و ترفند های استفاده بهینه از دستگاه های پرداخت الکترونیک می باشد.

ای تی آی (توتیا اریس البرز)متفاوت با بقیه متمایز با همیشه

ما در ETI علاوه بر تمرکز در فروش و عرضه خدمات کارتخوان سعی بر آن داریم

با تعمیق و تفهیم مطالب سعی در ایجاد جنبشی علمی و تخصصی جهت استفاده بهینه از خدمات پرداخت الکترونیک داریم.

همچنین واحد آموزش و تحقیقات ETI(توتیا اریس البرز) در صدد ایجاد محتوای گسترده آموزشی و ارائه دوره های پیشرفته تخصصی می باشد.